Hollanda Araştırma Enstitüsü  -  Nederlands Instituut in Turkije

29 Mar 18:30

Lecture Göç ve etnik yapı: Emirdağ örneği

Jak den Exter

NIT, Istanbul, Turkey

29 Mar 18:30

Jak den Exter'in sözleriyle:

"Hem Belçika’da (Brüksel ve Gent gibi kentlerde) hem de Hollanda (Haarlem) ve Fransa (St Etienne)’da kimlik kontrolü yapan polis memurları tarafından sık sık sorulan bir soru ‘Türkiye mi büyük, Emirdağ mı?’ imiş. Doğruluk payı bilinmez ise de, böyle bir sorunun sorulması doğaldır: Sözü geçen bu yerlerde çoğu Türkler Emirdağlı çünkü.

1978 yılında yolumu Emirdağı'na bağlı Karacalar köyüne ilk düşürdüğümde, bu ilçeden göçün niye bu kadar yoğun olduğunu çok merak etmeye başladım. Doksanlı yılların başında Emirdağı'nda daha sık kaldığımda değişik oba, grup ve köylerden göç birbirinden bayağı farklı olduğunu görmeye başladım.

Şu anda çoğu Emirdağlılar arası pek fark kalmadı. Hemen herkes bölgenin Türkmen unsurlu olmasından haberdar ve bununla gurur duymakta. Ama bu her zaman öyle değildi. Dış göçün başladığında, Muslucalı, Boynuyoğunlu ve Karabağlı Türkmenler, Morcalı, Karakeçili ve Sarıkeçili Yörükler, Bulgaristan Muhacirleri ve diğer obalar, gruplar ve köyler arasındaki ve içindeki farklılıklar ve anlaşmazlıklar da çoğu yerde yoğundu. Konferansın konusu bu durumun göçe olan etkisi."

Jak den Exter, 2006'dan 2014'e kadar NIHA'nın (Hollanda Yüksek Öğretim Enstitüsü Ankara) direktörüydü.

Jak den Exter konferansı İngilizce verecek olup sunumlar ve tartışmalar İngilizce ve/veya Türkçe olacaktır.