Hollanda Araştırma Enstitüsü  -  Nederlands Instituut in Turkije

10 Dec 15:00

Workshop İstanbul Unkapanı Un Değirmeni: Korunması ve Sürdürülebilirliği için Projeler (İngilizce)

Zoom

10 Dec 15:00 - 18:00

Eylül ayında Sürdürülebilir Şehirler için Endüstri Mirası dersinin başlamasından bu yana sayısız konuşmacı, değerli sunumlar, verimli tartışmalar ve heyecan verici bir gezinin ardından dersin son haftasına geldik.

Bu haftaki konuşmacılar, dersin katılımcıları olacak. Dersi alan öğrenciler, değirmen ve çevresini geniş bir çerçevede ele alarak Unkapanı Un Değirmeni'nin kıymetini artırmak, alanı dönüştürmek ve/veya tekrar kullanıma kazandırmak için döngüsellik, sürdürülebilirlik, kapsayıcılık ve halk katılımı kavramlarını da göz önünde bulundurarak hazırladıkları projelerini sunacaklar. Türkiye ve Hollanda'daki çeşitli üniversitelerle enstitülere bağlı, mimarlık, şehir planlama ve kültürel miras yönetimi gibi farklı altyapılara sahip seçme öğrenciler ve genç uzmanlar son iki ayda dört gruba ayrılarak projeleri üstünde çalıştılar.

Proje sunumlarının ardından Fokke Gerritsen'in yönetiminde yapılacak tartışma bölümünde bu projeler A. Güliz Bilgin Altınöz, Jonathan Even-Zohar, Sinan Çağlar ve Süreyya Topaloğlu tarafından tartışılacak.

Etkinlik 10 Aralık 2021 Cuma günü saat 15.00-18.00 [Türkiye saatiyle] arasında gerçekleşecektir.

Etkinliğe buradan kayıt yaptırabilirsiniz.

Sunum dili İngilizce olacaktır.