Hollanda Araştırma Enstitüsü  -  Nederlands Instituut in Turkije

6 Oct 18:30

Lecture Sürekliliğin direkleri? Üç yerel kulübün ışığında 1940'lar sonrası Beyoğlu (İngilizce)

Enno Maessen

NIT, Istanbul, Turkey

6 Oct 18:30

Bu konferansta Enno Maessen, 1950'lerden 1990'lara İstanbul'un merkezi kentsel bölgesinin ve bu dönemdeki üç sosyal kulübün tarihsel gidişatının söylemsel temsilleri arasındaki çatışmanın bir ön tartışmasını sunuyor.