Hollanda Araştırma Enstitüsü  -  Nederlands Instituut in Turkije

Mimarlık tarihçisi ve Osmanlı uzmanı Machiel Kiel, Balkanlar'da Osmanlı Mimari Mirası projesini yürütmektedir. Kiel'in fotoğraf arşivinin önemli bir bölümüne Machiel Kiel Fotoğraf Arşivi üzerinden ulaşılabilir.