Hollanda Araştırma Enstitüsü  -  Nederlands Instituut in Turkije

Machiel Kiel Fotoğraf Arşivi

Bu proje, mimarlık tarihçisi Machiel Kiel’in fotoğraf arşivini dijitalleştirme ve yayınlama amacını taşımaktadır.

Machiel Kiel köyün imamıyla birlikte, Pljevlje (Taşlıca), Karadağ, 1967, Fotoğrafı çeken: Gerard de Vries

NIT, Machiel Kiel’in fotoğraf arşivinin dijitalleştirilmesi ve yayınlanması için bir proje yürütmektedir. Proje, bu tarihi mirasın araştırmacıları için paha biçilmez bir kaynak niteliğindedir. Arşiv aynı zamanda, yirminci yüzyılın ikinci yarısına ulaşmamış ya da bu dönemde önemli derecede değişmiş pek çok anıtın görsel belgesini içermektedir.

Kiel tarafından 1960’lardan itibaren çekilmiş fotoğrafların dijital kopyalarına bu web sitelerinden ulaşılabilir.

Daha fazla bilgi için lütfen arşivin küratörleri Dr. Grigor Boykov (griboykov@yahoo.com) ve Dr. Maximilian Hartmuth (kielarchive@nit-istanbul.org) ile iletişime geçiniz.