Hollanda Araştırma Enstitüsü  -  Nederlands Instituut in Turkije

Doğu Marmara Bölgesi’nde Erken Tarım Toplulukları

Doğu Marmara Bölgesi’nde Erken Tarım Toplulukları Projesi, Kuzeybatı Anadolu’daki Doğu Marmara bölgesinin tarım tarihine odaklanıyor.

Ilıpınar: Direk çukuru sıralarıyla işaretlenen dikdörtgen evler (Aşama X). Kaynak: Roodenberg & Alpaslan Roodenberg 2014, şekil 2.

Projenin kökleri, Dr. J.J. Roodenberg’in İstanbul’daki Hollanda Tarih ve Arkeoloji Enstitüsü’nün (şimdiki Hollanda Araştırma Enstitüsü) direktörüyken 1986’da Ilıpınar’da kazılara başladığı döneme uzanıyor. Bunu Hacılartepe ve Menteşe’deki araştırmalar takip etti. Güncel Barcın Höyük Kazıları da bu uzun vadeli araştırma projesinin parçasıdır. Erken Tarım Toplulukları projesi, NINO ve NIT’in ortak işbirliği projesidir.

Ilıpınar Kazıları

Erken Tarım projesinin başında 1987’de Jacob Roodenberg tarafından başlatılan Ilıpınar’daki kazılar vardı. Bu bölgenin alüvyonlu vadilerinin erken tarım toplulukları tarafından ne zaman ve nasıl kolonileştirildiğini ortaya çıkarmak için ilk sistematik girişim buydu. 8000 yıl önceye tarihlenen kazı alanının tam teşekküllü bir tarım ekonomisine sahip olduğu keşfedildi.

Menteşe Kazıları

Menteşe’deki höyük, Ilıpınar’daki kanıtları bölgesel bağlamında değerlendirebilmek için Erken Tarım projesinin ikinci basamağı olarak incelendi. Alanda yerleşim Ilıpınar’dan yüzyıllar sonra, yedinci binyılın ikinci yarısında başladı.

Hacılartepe Kazıları

Ilıpınar’la varsayılan bağlantılar nedeniyle üçüncü bir höyük, Hacılartepe, araştırıldı. Alanda Erken Broz Çağı materyallerine rastlandı ve Erken Tarım Toplulukları araştırma projesinin kapsamının dışında sayıldı.